สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นศ.ชาวอังกฤษ และ ชาวออสเตรเลีย ฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกาย

นศ.ชาวอังกฤษ และ ชาวออสเตรเลีย ฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกาย
          เมื่อวันพุธ ที่ 29 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สถาบันสมาธิทางสายกลาง หรือ The Middle Way Meditation Institute ได้จัดกิจกรรมสอนสมาธิ ภาคภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มนักศึกษา จากประเทศอังกฤษ และ ประเทศออสเตรเลีย ณ มหารัตนวิหารคต มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี พระอาจารย์พิศิษฐ์ จิตฺตสุทฺโธ รองหัวหน้าสถาบันสมาธิทางสายกลางเป็นพระอาจารย์ฝึกอบรม
             โดยพระอาจารย์ได้สอนเทคนิคการนั่งสมาธิเบื้องต้น และการพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข นอกจากนี้ยังได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพุทธ เช่น การกราบพระพุทธรูป การกราบพระภิกษุ และ การถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุ พร้อมทั้งเรียนรู้ 5 ห้องชีวิต ความดีสากล เพื่อให้ นศ. นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวัน

 

นศ.ชาวอังกฤษ และ ชาวออสเตรเลีย ฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกาย

 

นศ.ชาวอังกฤษ และ ชาวออสเตรเลีย ฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกาย

 

นศ.ชาวอังกฤษ และ ชาวออสเตรเลีย ฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกาย

นศ.ฝึกสมาธิ ณ รัตนวิหารคต 25 วัดพระธรรมกาย