สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอนจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายออเรกอนจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

 

วัดพระธรรมกายออเรกอนจัดพิธีถวายคิลานเภสัช


     วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช เนื่องในวันธรรมชัย

 

วัดพระธรรมกายออเรกอนจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

 

     ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดบทธัมจักรกัปปวัตนสูตร ก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมเข้ากะพิเศษเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เนื่องในวันธรรมชัย จากนั้นเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ซึ่งคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายออเรกอนได้น้อมนำพานธูปเทียนแพ พานพุ่มและพานดอกไม้ถวายสักการะ  

 

วัดพระธรรมกายออเรกอนจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

 

     ต่อมาจึงเป็นพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช เนื่องในวันธรรมชัย โดยมีกัลยาณมิตรผาดี จันทะบัวสี และ กัลยาณมิตรดวงใจ มณีราช  นำกล่าวคำถวาย ส่วนผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ได้แก่กัลยาณมิตรนาง สีสอวัน จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายคิลานเภสัชและกองทุนบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวย และได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน