สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจัดบรรพชาสามเณรกว่า 100 รูป

ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจัดบรรพชาสามเณรกว่า 100 รูป

 

ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจัดบรรพชาสามเณรกว่า 100 รูป


      เช้าวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช ได้ทำพิธีเปิดโครงการบรรพชาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยรุ่นที่ 24 มีเยาวชนเข้าร่วมอบรมกว่า 100 ท่าน โดยมีท่านพระครูปลัดทวี พรัมมะเทโว พร้อมด้วยนายสุเทพ โกมลภมร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี และด๊อกเตอร์ฉวีวรร คำธนะ ประธานมูลนิธิพระเทพกิตติปัญญาคุณ เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน

 

ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจัดบรรพชาสามเณรกว่า 100 รูป


     นอกจากนี้ภายในงานได้ประกอบพิธีกรรมสำคัญคือ พิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง ตามด้วยพิธีเวียนประทักษิณ ของคณะประธาน ผู้ปกครองและนาคยุวธรรมทายาท หลังจากนั้นนาคยุวธรรมทายาทประกอบพิธีเวียนวันทาพระประธาน ต่อด้วยพิธีกล่าวถวายบุตรและอธิษฐานจิตมอบผ้าไตร หลังจากนั้นนาคยุวธรรมทายาทจำนวน 9 ท่าน รับผ้าไตรคุณธรรม สำหรับนาคที่ได้รับผ้าไตรคุณธรรม  ได้รับการคัดเลือกจากพระอาจารย์ว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นต้นบุญต้นแบบ มีระเบียบวินัย ตั้งอยู่ในศีลธรรมช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง

 

ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจัดบรรพชาสามเณรกว่า 100 รูป


     จากนั้นเป็นพิธีขอขมามอบผ้าไตรจากผู้ปกครอง สร้างความปลื้มปีติให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ลูกชายได้มาบวชเพื่อแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงมา