สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

  วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ จัดกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติ

  วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์

จัดกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติ

            วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ ได้จัดกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติแก่คณะนักเรียนโรงเรียนลาซซา(lasss) คณะนักเรียนลูกเสือ Cheadle Heath Scout ได้มาทัศนศึกษาและเรียนรู้วัดพระธรรมชาวพุทธ ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ