สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานสัมมนาสงฆ์หัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

งานสัมมนาสงฆ์

หัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

 

              วันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2558  คณะอนุกรรมการเตรียมงานบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จัดงานสัมมนาสงฆ์หัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย