สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ดาวธรรมสื่อสานสัมพันธ์พี่น้องไทย-ลาว

 


       ดาวธรรมสื่อสานสัมพันธ์พี่น้องไทย-ลาว เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสภาธรรมกายสากลแห่งนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จัดกิจกรรมงานบุญพิเศษ ประชาสัมพันธ์ดาวธรรมและต้อนรับคณะสมาคมส่งเสริมสุขภาพสตรีชาวลาวแห่งนครซิดนีย์ จำนวน ๑๘ ท่าน จากการเชิญชวนของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา กัลยาณมิตรดวงจันทร์ สนิท ซึ่งเป็นผู้ที่ซาบซึ้งและเห็นคุณประโยชน์ของดาวธรรม สื่อสีขาว เพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา