สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จัดกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

จัดกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5

                 วันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2558  โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น