สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมุทิตาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระราชภาวนาจารย์

พิธีมุทิตาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระราชภาวนาจารย์

              สมาชิกภายในองค์กรทั้งสามอาศรม จัดพิธีมุทิตาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุวัฒนมงคล 75 ปีพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย