สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรพชาธรรมทายาทบูชาธรรม ๖๑ ปี

 


          บรรพชาธรรมทายาทบูชาธรรม ๖๑ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ วัดภาวนา ดี.ซี. รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ ๒ เนื่องในโอกาสบูชาธรรม ๖๑ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มี ผู้เข้ารับการอบรม ๔ ท่าน คือ กัลฯ อิทธิพล ไกรฤกษ์ กัลฯ อาทิตย์ ไกรฤกษ์ กัลฯ พะยม ฟาร์ และกัลฯ ปีเตอร์ ฮันเซล โดยได้รับความเมตตาจากพระเดช-พระคุณหลวงพ่อธัมมชโยมอบไตรคุณธรรม และโอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้เข้ารับการอบรมและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง