สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่


          พิธีบูชาข้าวพระศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ วัดภาวนาโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือน โดยรับสัญญาณถ่ายทอดจากวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านทาง จานดาวธรรม ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม วัด-ภาวนาโทชิหงิได้ย้ายสถานที่จากเดิมซึ่งตั้งอยู่ที่ Shinoi Newtown มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น ตั้งอยู่นอกชานเมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มายังสถานที่แห่งใหม่เป็นอาคารสูง ๔ ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง Utsunomiya เขตจังหวัด Tochigi ทำให้สะดวกต่อการเดินทางของสาธุชนที่จะมาร่วมกิจกรรมบุญที่ทางวัดจัดขึ้น และส่วนใหญ่คนไทยจะอาศัยอยู่ในเขตนี้