สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช 
 

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช 
 

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

       ภายในงานประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรภูเวียง คำนคร นำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  
 

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

       ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรเพิ่มพูน,เด็กหญิงอดีลีน และเด็กชาย   คอร์เนอร์ จันทะวงศ์ นำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระอาจารย์วิภาส ทันตจิตโต ได้แสดงธรรมเรื่อง อนุภาพของบุญ ว่าการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จในชีวิต เพราะการสั่งสมบุญทุกวันจะทำให้ใจใสสะอาด บริสุทธิ์