สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จัดทอดผ้าป่าสร้างเขื่อนกั้นน้ำ

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จัดทอดผ้าป่าสร้างเขื่อนกั้นน้ำ
 

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จัดทอดผ้าป่าสร้างเขื่อนกั้นน้ำ

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำและกำแพงแก้ว 

    สำหรับพิธีทอดผ้าป่าครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อารีพงศ์   ธมฺมิโก พระประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด เป็นประธานสงฆ์ กัลยาณมิตรจารึก  กัลยาณมิตรสุรมน  ลีชัยสิทธิ์ (ลี-ชัย-ยะ-สิทธิ์) เป็นประธานผ้าป่า  โดยพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพ  ประธาน สาธุชน ได้เคลื่อนขบวนอันเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ยังความปลาบปลื้มปีติให้กับทุกท่าน ซึ่งภายในงานได้มีการประกอบพิธีกล่าวคำถวายซองทำบุญ พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีกล่าวคำจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต และประธานผ้าป่า กล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมด้วยอัญเชิญผ้าป่าถวายแด่ประธานสงฆ์ 
 

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จัดทอดผ้าป่าสร้างเขื่อนกั้นน้ำ

    สำหรับการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำและกำแพงแก้ว  ถ้าหากว่าเราไม่มีกำแพงไม่มีเขื่อนกั้นน้ำ ไม่มีสิ่งเหล่านี้ศัตรูก็เข้ามาทำร้าย ทำรายเราได้ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือ สัตว์ ซึ่งเปรียบเสมือนรั่วบ้าน และการสร้างศูนย์อบรมแห่งนี้ก็เพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นที่ฝึกพระให้เป็นพระแท้ ฝึกเณรให้เป็นสามเณรแท้ และฝึกสาธุชนให้เป็นสาธุชนแท้ของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในการทำความดีอีกด้วย  ซึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกๆท่านได้ร่วมกันก่อสร้างศูนย์อบรมแห่งนี้ เพื่อประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  ที่จะให้ทุกจังหวัดได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาให้ขยายไปทั่วโลก