สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว 


วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว เพื่อร่วมฉลองวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว เพื่อร่วมฉลองวันวิสาขบูชา


วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว เพื่อร่วมฉลองวันวิสาขบูชา

ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีรับสไบแก้ว   โดยกัลยาณมิตร ประยงค์นามโสม ได้ถวายกรวยสักการะ ,กัลยาณมิตร สุ่ย แฝดสุระ ถวายพุ่มสักการะ ,กัลยาณมิตรมาลี เมดเซ่น และกัลยาณมิตร บุญครอง  ปัญญาคม นำกล่าวฝากตัวเป็นศิษย์ ,กัลยาณมิตร เบญจา ปัญญาคม และ กัลยาณมิตรชุติมา รูปดี นำกล่าวคำขอบวชอุบาสิกา ส่วนกัลยาณมิตรมะลิวัลย์  ทะวาปี และกัลยาณมิตรพรพรรณ  ซอเรนเซ่น นำกล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัย  


วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว เพื่อร่วมฉลองวันวิสาขบูชา

จากนั้นพระครูวิเทศจินดาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ได้ให้โอวาทในการบวชอุบาสิกาแก้วในเรื่องของการฝึกตัว การปฏิบัติธรรม เพื่อรองรับบุญในวันวิสาขบูชา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้