สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันวิสาขบูชา 

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
 

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันเนื่องในวันวิสาขบูชา  


วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

    ภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล พิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรอำไพ แก้วเนตร และกัลยาณมิตรฉวีวรรณ ไชยเสนา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายโคมวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตรชัยโรจน์  อนุชิตวรวงศ์   เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่กัลยาณมิตรยุทธศักดิ์ ไชยเสนา จะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักษิณและพิธีจุดโคมวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตรชัยโรจน์  อนุชิตวรวงศ์  เป็นประธานโคมเอกพิเศษสุด ต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนได้กล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้
 

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันวิสาขบูชา