สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


   วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช และกราบพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา


  โดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรวรทัย   ประเสริฐ ต่อมาคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


    ภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย บูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรภูเวียง  คำนคร และกัลยาณฒิตร วรทัย  ประเสริฐ  จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรแพงตา   สีหะราช   พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  


    ต่อด้วยคณะสงฆ์ได้เดินทางไปกราบทำวัตรและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระผู้ใหญ่ในเมืองวิชิต้า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ได้แก่พระเดชพระคุณพระราชสุทิน  วัดวิชิตาราม และหลวงพ่อสีไค  วิไลสาน  วัดลาวพุดทะรัตะนะราม พร้อมทั้งฟังโอวาทและแนวทางการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาในอเมริกาอีกด้วย