สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


   ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์   จากนั้นจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์  ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุนภัตตาหาร     มีกัลยาณมิตรไสว วีเดอร์ กัลยาณมิตรรัตนาพร กึนเทอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , กองทุนปัญญาบารมี    มีกัลยาณมิตรอริญา เฮิร์นสไต กัลยาณมิตรสุนีย์ สโต้ลล์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,กองทุนคิลานเภสัช           มีกัลยาณมิตรวารุณี สมบูรณ์ กัลยาณมิตรอุไล แก้วสมบัติ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,กองทุนยานพาหนะ    มีกัลยาณมิตรประทวน  ฮูเบอร์ กัลยาณมิตรพัชร์พร วิเศษสมบัติ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,กองทุนผ้าป่า มีกัลยาณมิตรสุนิท คุมพาน กัลยาณมิตรยุพิน สนั่นเอื้อ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , และกองทุนจานดาวธรรม มีกัลยาณมิตรหนึ่งฤทัย  ครืกเกอร์    เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายกองทุนต่างๆพร้อมทั้งปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 


    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย  เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล