สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กราบอาราธนาเจ้าคณะอ.ร่วมพิธีสมโภชและมอบพระพุทธมหาเมตตาธิคุณ

กราบอาราธนาเจ้าคณะอ.ร่วมพิธีสมโภชและมอบพระพุทธมหาเมตตาธิคุณ 


   เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก" เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดปทุมธานี เพื่อกราบอาราธนามาร่วมเป็นองค์เจริญพระพุทธมนต์ใน "พิธีสมโภชและมอบพระพุทธมหาเมตตาธิคุณ 


     นายองอาจ  ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย" ในนาม "เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก" ได้เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อกราบถวายสักการะและกราบอาราธนาร่วมเป็นองค์เจริญพระพุทธมนต์/เจริญชัยมงคลคาถาใน "พิธีสมโภชและมอบพระพุทธมหาเมตตา            ธิคุณ และต้นพระศรีมหาโพธิ์จากแดนพุทธภูมิ จำนวน 70 ต้น ที่จะมอบให้แก่ผู้แทนองค์กรต่างๆ ทั่วอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 70 แห่ง" ในวันที่ 19-20 กันยายนนี้ ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี" ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

     พร้อมกันนี้โฆษกคณะศิษย์ฯ ยังได้กราบขออนุญาตและกราบขอความเมตตาเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ เพื่ออัญเชิญ "ดินมงคลโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์" จากวัดต่างๆ เพื่อนำมาผสมกับ "ดินมงคลดินแดนแห่งการตรัสรู้ธรรม" เป็นชุด "ดินมงคลอัญเชิญปลูก" (รวม ๙ วัด) เพื่อมอบเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้แทนทั้ง 70 องค์กรในวันงานอีกด้วย