สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย
 

       วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อบูชาธรรม 132 ปี
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


   สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์ได้เปิดกรวยธูปเทียนแพ และวางดอกไม้บูชารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  และร่วมกันสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” 3  จบ  และประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟ             นิรันดร์อนันตชัย  เพื่อ “บูชาธรรม 132 ปี พระมงคล-เทพมุนี


    จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรเสงี่ยม ชาร์ริงค์ตันท์ กัลยาณมิตรเพ็ญนภา จิรนพสิทธิ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรศักดิ์เกษม ติรธรรมเจริญ และกัลยาณมิตรเทียนชัย ชิตวิเชียรกุล เป็นตัวแทนนำกล่าวอธิษฐานจิต ,กัลยาณมิตรรัชกิจ                 บุญรอดพานิชย์ และกัลยาณมิตรสุนันทา ยอดวัลลภ นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ,กัลยาณมิตรปราณี เอี่ยมบุรี  และกัลยาณมิตรพรทิพย์ แซ่ลิ้ม นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้