สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐิน ณ วัดกิ่วลม

พิธีทอดกฐิน ณ วัดกิ่วลม


     วัดกิ่วลมพิธีทอดกฐินสร้างทุกสิ่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทอดกฐินสร้างทุกสิ่ง ประจำปี 2559

    สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ โดยมีพระอธิการสุธรรม  สิริสุโข   เป็นประธานสงฆ์ ส่วนกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์กฤษฎา กัลยาณมิตรทัศนี   จ่างใจมนต์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานมีสาธุชนมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก


    ส่วนภาคสายเป็นพิธีทอดกฐินสร้างทุกสิ่ง โดยมีกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์กฤษฎา กัลยาณมิตรทัศนีย์      จ่างใจมนต์  พร้อมด้วยกัลยาณมิตรสมจิต  กัลยาณมิตรคุณัชญ์   ธาราอริยกุล   เป็นประธานกฐิน  ได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่พระหิง  กิตติภทฺโท    จากนั้นท่านประธานกฐิน และสาธุชนได้ถวายปัจจัยร่วมบุญกฐินและไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กชมรมพุทธวัดกิ่วลมประจำปีพุทะศักราช  2559