สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายเทียนพรรษา วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย


 

 

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน กองทุนแสงสว่าง และทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ มีสาธุชนร่วมงานกว่า ๒๕๐ คน ภาคเช้า ปฏิบัติธรรม ภาคบ่าย ทอดผ้าป่า ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา สร้างความปีติเบิกบานในบุญแก่ผู้มาร่วมงานกันถ้วนหน้า