สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวกัมพูชา  400 กว่าท่าน สักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

ชาวกัมพูชา  400 กว่าท่าน สักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


    ชาวกัมพูชา 400 กว่าท่านได้เดินทางมาสักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ค่ะ


        เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พระโซเฮียน  ปฏิพโล พร้อมด้วยชาวกัมพูชา 400 กว่าท่าน จากโรงงานบีฟูดท์  จังหวัดลพบุรี  200 ท่าน  ,โรงงานแคลคอม จังหวัดเพชรบุรี  100 กว่าท่าน และจากกอฟล์แมนชั่น จังหวัดปทุมธานี 120 ท่าน ได้เดินทางมาร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์


      นอกจากนี้ยังได้เดินรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พร้อมทั้งสวดบทอิติปิโส  สวดบทสรรเสริญพุทธคุณ บทสรรภัญญ เป็นภาษากัมพูชา ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญกันทุกท่านค่ะ