สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายมอบของขวัญวันเด็ก

 

     


     


มูลนิธิธรรมกายมอบของขวัญวันเด็ก เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้มอบให้ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย นายวิระศักดิ์ ฮาดดา หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ และคณะได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญแก่เด็กๆ ในโรงเรียนเขตอำเภอคลองหลวง ๑๑ โรงเรียน เช่น โรงเรียนคลองสอง โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดเกิดการอุดม โรงเรียนวัดกลางคลองสาม โรงเรียนบ้านบึง โรงเรียนวัดพืชนิมิตร โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน โรงเรียนบางขันธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง ฯลฯ ซึ่งได้มอบขอบขวัญให้แก่เด็กๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆ