สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธศาสตร์ ม.นเรศวร จัดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

ชมรมพุทธศาสตร์ ม.นเรศวร จัดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร


   นักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร


       วานนี้ นักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันสวดมนต์ในครั้งนี้ เพราะเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงโปรดธรรมบทนี้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จึงถือเป็นบุญใหญ่ และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยค่ะ