สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมสวดธรรมจักรฯ

วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมสวดธรรมจักรฯ


    วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


        คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนยังคงเดินทางมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ณ จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา กันอย่างต่อเนื่อง โดยบรรยากาศการสวดมนต์เป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย ด้วยเชื่อในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้จะทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิต


          และจากการสอบถามผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ต่างกล่าวว่า ทุกครั้งที่เราสวดมนต์บุญก็จะเกิดกับเราเพราะใจเราจะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย จากหนักจะเป็นเบา จากเบาก็จะหาย จิตใจที่ขุ่นมัวก็จะใสสว่าง ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องมาสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกันให้ได้ทุกวัน ซึ่งทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือสวดให้ครบ    50 ล้านจบ ภายในวันวันที่ 22 เมษายนนี้ค่ะ