สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธศาสตร์สากล

 

 

             ชมรมพุทธศาสตร์สากล อบรมกิจกรรม Meditation for Majjhima life หรือสมาธิกับชีวิตที่พอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
 เมื่อวันที่ ๗-๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ชมรม    พุทธศาสตร์สากล ได้จัดอบรม Meditation for Majjhima  life  หรือสมาธิกับชีวิตที่พอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โดยมีแกนนำนักศึกษาผู้จัดสอบธรรมะทางก้าวหน้าจากสถาบัน อุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวนกว่า ๗๐ คนเข้าร่วมอบรม