สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัส


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัส โดยมีกัลยาณมิตรโทนี่ บะทุมมี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้อธิษฐานจิตและตั้งริ้วขบวนอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี เพื่อประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชา โดยมีกัลยาณมิตรเพิ่มพูน จันทะวงศ์ และกัลยาณมิตรทีน่า บะทุมมี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้


    นอกจากนี้วัดพระธรรมกายแคนซัส ก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรคำปาน และกัลยาณมิตรอรทัย โจกเบ่งบุญ เป็ฯประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมสวดธรรมจักรกัปวัตตนสูตรและกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชา โดยมีกัลยาณมิตรภัสดา สุญดารา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้