สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดครบรอบ 6 ปี

วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดครบรอบ 6 ปี


    วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดครบรอบ 6 ปี เพื่อบูรณะซ่อมแซมหลังคาวัดและกุฏิสงฆ์


  สำหรับพิธีกรรมภายในงานทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายวิหาร โดยมีกัลยาณมิตรจีรณา             ฮาเซะกาว่า เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัย มีกัลยาณมิตรปรีดา มาซึบาร่า และกัลยาณมิตรแสงเดือน มัตสึโอกะ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร มีกัลยาณมิตรปาริฉัตร คะมะตะ และกัลยาณมิตรมณี นาคาจิม่า เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย , จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลและพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พิธีออกร้านอาหาร ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


   ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองครบรอบ 6 ปี วัดพระธรรมกายกุมมะ  โดยมีกัลยาณมิตรจีรณา ฮาเซะกาว่า เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าละจตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆแด่คณะสงฆ์  ก่อนที่จะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้