สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมประเพณีบั้งไฟพญานาค ทอดผ้าป่าสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมกึ่งถาวร

 

 

 พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๑๐๙ รูป ในวันออกพรรษา จ.หนองคาย
             เมื่อเช้าวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณหญิงสุวรรณี  พัวไพโรจน์ มาเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ ๒๐๐ รูป ณ วัดบ้านโนนสะอาด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย มีสาธุชน มาร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน ภาคบ่ายถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ ๑๐๙ รูป โดยมี ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นประธานกล่าวถวายไทยธรรม เวลา ๑๖.๐๐ น. จากนั้น ร่วมปล่อยปลาล้านตัว ช่วงค่ำร่วมสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ชมและร่วมอนุโมทนาประเพณีบั้งไฟ พญานาค