สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคาสเซล

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคาสเซล


    พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต  มาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อบุญศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ เมืองคาสเซล ประเทศเยอรมนี


    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตรเมืองคาสเซล  ประเทศเยอรมนี ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต  มาเป็นเนื้อบุญและทำบุญศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ เมืองคาสเซล โดยกัลยาณมิตรอารีรัตน์ เซอเค่อเฟ้ลต์ ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  ก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรญาณี ไกรเนอร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย  ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระอาจารย์


    ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายกองทุนต่างๆ ดังนี้ กองทุนคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรรำไพ เสต็คเค่อ และ กัลยาณมิตรอารีรัตน์ เซอเค่อเฟ้ลต์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,กองทุนปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรอุดม สุปัญญาโชติสกุล เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนกองทุนผ้าป่าสามัคคี  โดยมีกัลยาณมิตรอุดม สุปัญญาโชติสกุล และ กัลยาณมิตรศิริพร มัลล๊อค นำกล่าวคำถวาย  และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรแก่สาธุชนผู้มาร่วมงาน ซึ่งสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง