สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ลำปางกัลยาณี จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ

รร.ลำปางกัลยาณี จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ


    โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


    โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง โดยพระอาจารย์สุรพล ขันติสโห วัดศรีชุม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยครั้งนี้มีคณะครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 ท่าน และนักเรียนจำนวน 450 รวมยอดสวด 465 จบ


   และในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เทศน์สอนเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเชิญชวนนักเรียนทุกคนให้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตสูตรทุกวันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน และเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครองให้มาร่วมกันสวดมนต์ด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคล