สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีตัดปอยผมรุ่นเข้าพรรษา

ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีตัดปอยผมรุ่นเข้าพรรษา


   ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และตัดปอยผมโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2560


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานธรรมทายาทพร้อมด้วยผู้ปกครอง และสาธุชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่ธรรมทายาทจะได้น้อมนำพานธูปเทียนแพและดอกไม้สักการะพระมหาด๊อกเตอร์ธีรธรรม ธมฺมธีโร  เปรียญธรรม 9 ประโยค ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำฝากตัวเป็นศิษย์และขอตัดปอยผม ก่อนที่ผู้ปกครองและสาธุชนจะได้ร่วมกันตัดปอยผม ด้วยความปลื้มปีติใจ โดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนา ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย