สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงค์ธรรมยาตรา พัฒนาวัด ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 3

ธุดงค์ธรรมยาตรา พัฒนาวัด ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 3


     ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมธุดงค์ธรรมยาตรา พัฒนาวัด ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 3  


      ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมธุดงค์ธรรมยาตรา พัฒนาวัด ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างศรัทธาและพัฒนาวัด สำหรับการเดินธุดงค์ในครั้งนี้คณะพระธรรมทายาทได้ออกเดินธุดงค์จากวัดศรีหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยจุดมุ่งหมายคือ วัดอัมพวัน ตำบลโค้กขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  ในระหว่างเดินธุดงค์มีชาวบ้านมาร่วมอนุโมทนาบุญ และต้อนรับคณะพระธุดงค์เป็นจำนวนมาก เมื่อเดินทางมาถึงวัดอัมพวัน ชาวบ้านได้ออกมาล้างเท้าต้อนรับคณะพระธุดงค์ สร้างความปีติทั้งพระธรรมทายาทและชาวบ้านเป็นอย่างมาก


   สำหรับในช่วงเช้าคณะพระธรรมทายาทได้ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมในพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายคณะพระธรรมทายาทและชาวบ้านได้สร้างคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ด้วยการร่วมกันพัฒนาวัด ให้พร้อมเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน ส่วนในช่วงค่ำเป็นพิธีจุดประทีปรวมใจ ถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งสร้างความปลื้มใจและภูมิใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ให้มีความรักและหวงแหนศาสนาสถาน และได้ทำนุบำรุงวัดใกล้บ้านของตน ซึ่งการเดินธุดงค์ในครั้งนี้พระธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลทุกรูปได้ธรรมจาริกด้วยความอดทน แต่เต็มไปด้วยความปลื้มใจที่ได้ประกาศพระศาสนา และเป็นต้นแบบแห่งความดีของชุมชนตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ตลอดไป