สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วัดบ้านป่า จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.วัดบ้านป่า จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


      คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านป่า จังหวัดพิษณุโลก ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 552 จบ


         พระศุภกฤษ. พลวิชฺโช  พระอาจารย์ธุดงคสถานพิษณุโลก ได้เมตตานำนักเรียนโรงเรียนบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติธรรมและสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรรวม 552จบ โดยทุกคนได้เปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความไพเราะและพร้อมเพรียง เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการ โดยการสวดมนต์ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของคณะครูอาจารย์ของโรงเรียน ซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจปลูกฝังศีลธรรม เพื่อให้นักเรียนที่ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้เพื่อนนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตาม