สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระภาวนาวิริยคุณมอบทุนการศึกษา

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นายวีรศักดิ์ ฮาดดา   ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม นำเด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีจำนวน ๓๘ คน จาก ๓๘ โรงเรียน ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะครูและผู้ปกครองจำนวนกว่า ๑๐๐ คน เข้านมัสการพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เพื่อรับทุนการศึกษา ณ ห้องพุทธางกูร สำนักพัฒนาเยาวชนโลก โดยมุ่งหวังช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี  แต่ขัดสนทุนทรัพย์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล