สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วัดอรัญญิก เข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม

รร.วัดอรัญญิก เข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม


      ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


     ทีมงานธุดงคสถานพิษณุโลก นำโดยคณะสงฆ์ธุดงคสถานพิษณุโลก และอาจารย์เพชรรัตน์ พุทธสุชา ได้ประสานงานโรงเรียนวัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ซึ่งทีมงานได้ให้น้อง ๆ สวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร พร้อมทั้งเข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต ประกอบด้วยฐานห้องทำงาน ฐานห้องน้ำ ฐานมารยาทชาวพุทธ ฐานห้องนอน และฐานห้องแต่งตัว นอกจากนี้ยังได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์เรื่องกฎแห่งกรรม พร้อมทั้งได้รับชมละครฟื้นฟูศีลธรรมโลกด้วย