สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ข่าวทอดผ้าป่า ศูนย์กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

 

    
           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ศูนย์ปฏิบัติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรม มีผู้ร่วมงานกว่า ๕๐ คน ปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่า โดยมีชาวมาเลเซียกล่าวคำถวายผ้าป่า เป็นภาษาบาลีและภาษาไทย ขอให้กัลยาณมิตรทั่วโลกมีส่วนในบุญนี้