สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพรหมพิรามรวมใจรักบุญ จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

ชมรมพรหมพิรามรวมใจรักบุญ จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร


      และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 9  ชมรมพรหมพิรามรวมใจรักบุญ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมร่วมกันด้วยความปลื้มใจ ณ บ้านของกัลยาณมิตรบุญนาค ศุกลรัตน์มณีกร อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาย ญาณวีโร  เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระอรรจวิชญ์ สุทฺธิพโล และพระต่อศักดิ์ อคฺคสกฺโก  จากธุดงคสถานพิษณุโลก มานำสวดมนต์ในครั้งนี้


 และในโอกาสนี้พะอาจารย์ยังได้เทศน์สอนธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกันทุกคน เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ