สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรม เมือง HAMBURG HARBURG

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรม เมือง HAMBURG  HARBURG


วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง ฮัมบวร์ก ฮาร์บวร์ก


     กัลยาณมิตรสุจิตรา ชานันโท ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธฮัมบวร์ก ไปเป็นเนื้อนาบุญ ณ เมืองฮัมบวร์ก ฮาร์บวร์ก ซึ่งในวันนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นมาร่วมนั่งสมาธิ จำนวนหลายท่าน


  นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อาราธนาศีล และประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุจิตรา ชานันโท เป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี