สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศน.จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ศน.จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ


กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ


           เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา อธิบดีกรมการศาสนามอบให้นายพูลศักดิ์   สุขทรัพย์ทวีผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดบวรมงคล  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


      โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะขึ้น ซึ่งต้องการให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เพราะถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้พบพระภิกษุสงฆ์ รับฟังและน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ และนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและยังได้ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนนุ่งขาว รักษาศีล 5 ทุกวันพระ อีกด้วย 


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล