สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายมอบปัจจัยบูรณะพระเจดีย์ในเมียนมาร์

มูลนิธิธรรมกายมอบปัจจัยบูรณะพระเจดีย์ในเมียนมาร์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , มูลนิธิธรรมกายมอบปัจจัยบูรณะพระเจดีย์ในเมียนมาร์ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พระเจดีย์ในเมียนมาร์

     มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์การพุทธโลก มอบปัจจัยบูรณะพระเจดีย์ ที่อยู่ริมแม่น้ำอิระวดี ประเทศเมียนมาร์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , มูลนิธิธรรมกายมอบปัจจัยบูรณะพระเจดีย์ในเมียนมาร์ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พระเจดีย์ในเมียนมาร์

          มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์การพุทธโลก มอบปัจจัยบูรณะพระเจดีย์ ที่อยู่ริมแม่น้ำอิระวดี ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งถูกน้ำกัดเซาะปรักหักพัง และ กำลังจะจมลงในแม่น้ำอิระวดี โดยพระมหาคมสัน ธัมมาสันโน และคณะ ได้นำปัจจัยบูรณะพระเจดีย์ จำนวนกว่า  72  ล้านจั๊ต หรือราว 1.78 ล้านบาท มอบให้นายธุระ อู ออง โก   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนา และ วัฒนธรรม ณ กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังมีพระมหาเถระเมี๊ยะจ้าวซายาดอว์ จากมัณฑะเลย์ , ด๊อกเตอร์นีนีเอ้ รองประธานองค์การพุทธโลก จากเมียนมาร์ ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย

         สำหรับพระเจดีย์ที่กำลังทรุดตัวพร้อมจมลงในแม่น้ำอิรวดี อาทิ พระเจดีย์ชเวบอนธา , พระเจดีย์ภวงตออู้, พระเจดีย์เอตูลามาออง, พระเจดีย์ธยภูชเวยินเอ เป็นต้น ซึ่งหลังจากบูรณะเสร็จแล้ว ทางกระทรวงศาสนาฯ เมียนมาร์จะได้เชิญคณะจากมูลนิธิธรรมกาย ร่วมพิธีสมโภชน์ ฉลองพระเจดีย์ต่อไป พร้อมกันนี้คณะยังได้หารือการทำงาน เพื่อเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกัน อีกด้วย