สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตชีโว

ฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตชีโว


        ฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 277,777,777 จบ  ในวาระอายุวัฒนมงคล 77 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 


       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจกันแสดงความกตัญญู เนื่อง ในวาระอายุวัฒนมงคล 77 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  โดยบรรยากาศที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำ  ทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่ด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พร้อมกับระลึกนึกถึงพระคุณของหลวงพ่อทัตตชีโว ผู้เป็นทั้งพระพ่อ เป็นทั้งครูบาอาจารย์ ที่คอยอบรม  ให้เราเป็นคนดี 


         เมื่อเวลาแห่งความสำเร็จมาถึงการประกาศฉลองชัยชิตังเมสวดธัมมจักฯ จึงเริ่มขึ้นในเวลา 19.09 น. โดยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ ได้เมตตาอ่านสาส์นของใครคนหนึ่ง ความว่า” วันนี้เป็นวันที่ยอดนักสร้างบารมีจากดุสิตบุรี วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้ลงมาเกิด  เส้นทางการสร้างบารมีของท่านนั้นงดงามมากๆ เลย โดยอัธยาศัยของท่านนั้นเป็นคนชอบให้แสงสว่าง มีวิญญาณของความเป็นครู ชอบเทศน์ ชอบสอน นอกจากสร้างวัดแล้ว ท่านยังมีส่วนสำคัญในการสร้างศาสนบุคคลทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและสาธุชน คนดีที่โลกต้องการ เป็นผู้บุกเบิกสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม ในสมัยนั้นท่านอ่านพระไตรปิฎกตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย เพื่อจะนำคำสอนไปสอนผู้มาใหม่ ท่านเป็นตัวอย่างของผู้ฝึกตนทนหิว บำเพ็ญตบะให้แด่อนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตาม หลังจากประธานสงฆ์อ่านสาส์นจากใครคนหนึ่งจบ ผู้แทนคณะสงฆ์ได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรม  77 ครั้ง ท่ามกลางเสียงสาธุการของสาธุชนที่มาร่วมงาน ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะอ่านสาส์นอีกรอบ พร้อมกับนำสวดธัมมจักฯอีกหนึ่งจบ  ซึ่งเป็นการสวดธัมมจักฯในรอบปฐมเริ่มของเป้าหมายใหม่ที่ 300,002,561  และจะมีการฉลองชัยชิตังเม ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 ซึ่งใครบางคนได้เมตตาแนะนำเคล็ดลับวิชชาว่า เห็นเป้าแล้วต้องปลื้ม ถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุน ให้พวกเราทุกคนตั้งใจสวดด้วยใจใสๆ อย่างมีความสุขถูกหลักวิชชาจึงจะได้บุญมากที่สุด