สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นักศึกษาเมืองบูโรส เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายบูโรส 

นักศึกษาเมืองบูโรส เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายบูโรส 


      นักศึกษาจากจากโรงเรียน Högskolan   ในเมืองบูโรส ประเทศสวีเดน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายบูโรส เพื่อเรียนรู้พระพุทธศานาเบื้องต้น


     นักศึกษาจากจากโรงเรียน Högskolan   ในเมืองบูโรส ประเทศสวีเดน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายบูโรส เพื่อเรียนรู้พระพุทธศานาเบื้องต้น โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์พีรติ  แสดงธรรมในหัวข้อ สมาธิ ทางสายกลาง ที่ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติได้ เหมือนกัน เพื่อรักษาใจให้สดชื่นแจ่มใส นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เทศน์สอนเรื่อง พื้นฐานคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งในช่วงการบรรยายธรรมพระอาจารย์ได้ให้นักศึกษาฝึกทำสมาธิตามแนวทางของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)  โดยการน้อมใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ซึ่งเป็นที่ตั้งของใจ ซึ่งหลังจากได้ฝึกสมาธิ นักศึกษาต่างรู้สึกดี ผ่อนคลาย   ใจสบาย และจะนำกลับไปปฏิบัติต่อที่บ้าน รวมทั้งสนใจที่กลับมาที่วัดอีกครั้ง อีกทั้งยังสนใจในการที่จะพาเด็กนักเรียนในชั้นเรียนของตน มาเยี่ยมชมวัด เรียนรู้เรื่องราวการทำสมาธิ และศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา


   และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้มอบสื่อเกี่ยวกับสมาธิและพุทธประวัติ ให้กับห้องสมุดโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง