สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอัญเชิญพระประธาน ที่วัดพุทธโบเด้นเซ ประเทศเยอรมนี

 

     

 

             เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดพุทธโบเด้นเซ ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญพิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐานบนแท่น โดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันร่วมงานอย่างคับคั่ง พิธีกรรมเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และสร้างความปลื้มปีติในบุญกันอย่างถ้วนหน้า