สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


        ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อแผ่นดิน ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 

      เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อแผ่นดิน ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอุปถัมภ์พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีคณะครู จำนวน 30 คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน


    ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และได้ฟังธรรมะที่มีคุณค่า สามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามวัย ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเช่น การสวดมนต์บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จึงตั้งใจสวดมนต์อย่างพร้อมเพรียงกัน