สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการเข้าค่ายศาสนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

     

 

 

           เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการค่ายศาสนสัมพันธ์ ณ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการจำนวน ๖๐ ท่าน เพื่ออบรมเกี่ยวกับการสร้างสังคมในที่ทำงาน ด้วยการใช้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานโครงการ