สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด

กิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด


   ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ในอุปถัมภ์พระราชพรหมจริยคุณ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดินสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ในอุปถัมภ์พระราชพรหมจริยคุณ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดินสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอุปถัมภ์พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภายในงานว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธ์ ผู้อำนวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ประธานในพิธีได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้แทนนักเรียนได้นำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล ก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และได้นำนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและอธิฐานจิตแผ่เมตตา พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจในการทำความดีและฝากให้คณะผู้บริหาร คณะครู  และนักเรียนรักษาศีล 5 เพื่อความสงบร่มเย็น ของประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป


    นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดในอุปถัมภ์พระราชพรมจริยคุณ ยังได้ร่วมกับโรงเรียนในเขตอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ โรงเรียนบ้านจาน ตำบลทุ่งเขาหลวง โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ตำบลเทอดไทย และโรงเรียนบ้านเทอดไทย ได้จัดกิกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกคน