สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


        วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว 


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย และนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งได้นำนั่งสมาธิ จากนั้นเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรสุภาวรรณ บัวมณี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ส่วนกัลยาณมิตรจำเนียร รามสูต เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดมาติกา ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล 


       จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหาร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์ และ กัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์จันทร์พิมพ์ สายสมร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายได้รับฟังธรรมะจากพระมหาพิษณุ    วิสุทฺธิญาโณ  เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล