สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเทถนนคอนกรีตทางเข้าออกธุดงคสถานร้อยเอ็ด

พิธีเทถนนคอนกรีตทางเข้าออกธุดงคสถานร้อยเอ็ด


ธุดงคสถานร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีเทถนนคอนกรีตทางเข้าออกธุดงคสถานร้อยเอ็ด


        วันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ธุดงคสถานร้อยเอ็ด อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีเทถนนคอนกรีตทางเข้าออกธุดงคสถานร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วรเพชร   พุทธิเตโช ประธานสงฆ์ธุดงคสถานร้อยเอ็ด เป็นประธานสงฆ์ ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้พิธีอาราธนาศีล 5 และกล่าวถวายสังฆทานต่างๆแด่คณะสงฆ์  จากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมนำไทยธรรมและคิลานเภสัชถวายแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมุทิตาสักการะแด่พระอาจารย์วรเพชร พุทฺธิเตโช เนื่องในสหวาระวันคล้ายวันเกิดด้วย 


       ซึ่งในโอกาสนี้ท่านก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีใจความว่า เราทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมี อาตมาภาพจึงได้ถือเอาคล้ายวันเกิดนี้เป็นแรงบันดาลใจนำพาพวกเราสร้างบุญใหญ่ขึ้น ซึ่งบุญในวันนี้ที่เราได้ร่วมกันเทถนนคอนกรีตเป็นทางเข้าออก ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ถวายคิลานเภสัช ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม รวมทั้งปล่อยสัตย์ปล่อยปลาตลอดถึงการปลูกต้นไม้ดอกไม้นั้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับตัวเราและพระพุทธศาสนา เราได้ประกอบเหตุอันเป็นบุญ         กุกล บุญกุศลนี้ก็จะเป็นปัจจัยให้เราได้ในสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งมวล ตราบกระทั้งได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า พระพุทธศาสนาที่พวกเรารักและหวงแหนนี้ก็จะได้รับการทำนุบำรุงรักษา ทั้งศาสนสถาน ทั้งศาสนบุคคล ซึ่งจะทำให้การเผยแผ่ธรรมะนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น นั้นเป็นนิมิตหมายว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญงอกงามและดำรงอยู่สืบไป