สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดปฏิบัติธรรมเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น


        ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน ที่ผ่านมา  วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดปฏิบัติธรรมเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่น โดยพระธนาวุฒิ ติสฺสโร  ได้สอนสมาธิ โดยในวันแรกทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมหล่อหลอม เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นในภาคค่ำก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร และฝึกสมาธิเบื้องต้น


     ส่วนในวันที่ 2 ได้ร่วมกิจกรรมโยคะ ตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุ หลังจากนั้น พระอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงความสำคัญของการนั่งสมาธิ พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ฝึกสมาธิใหม่ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างมีความประทับใจในการต้อนรับของชาวไทย ทั้งบรรยากาศของความเป็นไทย พร้อมทั้งเข้าใจหลักธรรมเพิ่มขึ้น และจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน