สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดปฏิบัติธรรมชาวเดนมาร์ก

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดปฏิบัติธรรมชาวเดนมาร์ก


วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวเดนมาร์ก


      วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวเดนมาร์ก โดยพระภาสุระ ทนฺตมโน   ได้เมตตาแนะนำการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น โดยเริ่มจากองค์ประกอบของการปฏิบัติธรรม คือ สติ สบาย สม่ำเสมอ สังเกต พร้อมทั้งสอนเรื่องกระบวนการทำงานของใจ และการจัดการความเครียด ก่อนที่พระอาจารย์จะได้ให้ชาวเดนมาร์กออกกำลังกายเพื่อคลายเส้น และเป่าดวงกลมใส เพื่อให้เกิดอารมณ์สบาย นึกนิมิตได้ง่าย พร้อมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ โดยการตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


     จากนั้นได้ให้ทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ซึ่งหลายท่านต่างประทับใจที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธรรมะที่พระอาจารย์ได้เทศน์สอน นอกจากนี้บางท่านก็ได้กล่าวว่ารู้สึกมีความสุขกับคอร์สสมาธินี้จริงๆ  เพราะได้มานั่งสมาธิทั้ง 3 รอบ ทำให้เข้าใจว่าการจะพัฒนาสมาธิได้นั้น ต้องมาจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีมากๆ ที่จัดให้ชาวเดนมาร์ก